Osada Janaszkowo to wielkie przedsięwzięcie, które podzieliliśmy na mniejsze etapy. Generalny remont obejmuje wszystkie kondygnacje. Budynek wymaga osuszenia i zaizolowania fundamentów, dużej i kosztownej przebudowy, dobudowy dwóch klatek schodowych oraz remontu balkonów, aby zapewnić bezpieczeństwo. Priorytetowa jest kwestia dostępności i skomunikowania obiektu, w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnością mogły swobodnie i maksymalnie samodzielnie tam funkcjonować.

Pierwszy etap przedsięwzięcia to remont podziemia oraz skomunikowanie wszystkich kondygnacji windą. Wspólnie z Gminą Ślesin, czekamy na rozstrzygnięcie, czy uda nam się uzyskać dotację na pierwszy etap inwestycji. Wówczas połowę środków otrzymamy z dotacji, a drugą połowę musimy zgromadzić, jako wkład własny. W podziemnej części obiektu będzie znajdować się baza rehabilitacyjno-terapeutyczna.

Zaprzyjaźniona architektka oraz projektant pomagają nam w jak najlepszym zaplanowaniu robót.