Wielka radość zapanowała w Fundacji PODAJ DALEJ!!! Zakończyliśmy I etap zbiórki i już wiemy, że na wiosnę rozpoczną się prace remontowo – budowlane w Osadzie Janaszkowo. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i jesteśmy Wam niezwykle wdzięczni! 300 tys. zł, które zebraliśmy dzięki Wam w pierwszym etapie pozwolą nam na zbudowanie szybu, doprowadzenie instalacji, wybudowanie spoczników (miejsc, gdzie będzie się zatrzymywać winda), przedsionka i maszynowni i zamontowanie windy dla osób z niepełnosprawnością.

Na co zbieramy w II etapie tworzenia Janaszkowa?
Na prace budowlane i instalacyjne w części rehabilitacyjnej w podziemiu (w tym m.in.: osuszenie i izolacja budynku, nowe instalacje wod-kan i elektryczne, wylanie posadzek, przebudowanie pomieszczeń – likwidacja małych pomieszczeń i korytarzyków na rzecz jasnych i przestronnych sal do rehabilitacji i terapii, doświetlenie sal, stolarka okienna i drzwiowa, tynkowanie, malowanie), a także dobudowanie drugiej klatki schodowej potrzebujemy 992.871 zł. Część mieszkalną na parterze musimy przebudować, aby była dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Trzeba wyburzyć i przesunąć ściany, aby powiększyć i dostosować łazienki, uruchomić kuchnie, wymienić drzwi i wylać posadzki, wykonać tynkowanie i malowanie. Na te prace potrzeba 485.231 zł. Łącznie na te prace potrzebujemy 1.478.102 zł

Cieszymy się ogromnie, bo nasz licznik wpłat na II etap prac już w momencie uruchamiania wskazuje ponad 700 tys. złotych!!! To dzięki darowiźnie od Smurfit Kappa Foundation, Podatnikom, którzy swój ubiegłoroczny 1% przekazali Fundacji PODAJ DALEJ, uczestnikom charytatywnego Biegu PODAJ DALEJ, społeczności szkolnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie, a także dzięki szerokiemu gronu Darczyńców indywidualnych. Jesteśmy Państwu niezwykle wdzięczni. Dziękujemy i prosimy o regularne wspieranie Osady Janaszkowo!