Nieprzerwanie od prawie 2,5 roku prowadzimy ciągłą rehabilitację dzieci i dorosłych w części rehabilitacyjnej Osady Janaszkowo. W lipcu tego roku odbyły się tu kolonie dla Małych Odkrywców i piknik rodzinny.

Nie prowadzimy obecnie prac remontowych. Uaktualniliśmy natomiast dokumentację budowlaną do obowiązujących wytycznych, co wiązało się ze zleceniem kompletnie nowego opracowania.

Do akcji wkroczył również konserwator zabytków, ponieważ Osada mieści się w dawnym parku dworskim. Ustalenia z panem konserwatorem trwały długo, ale zakończyły się porozumieniem. Mamy już decyzję budowlaną – zmianę pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i uaktualnione kosztorysy.

W tym momencie czekamy na ogłoszenie konkursu w PFRON na stworzenie mieszkań dla osób z niepełnosprawnością wymagających najwyższego poziomu wsparcia. Stworzymy 12 takich mieszkań, które dla wielu osób z niepełnosprawnością ruchową, którymi nie ma kto się zająć, będą alternatywą dla domu pomocy społecznej. Bardzo liczymy na wsparcie z funduszy publicznych. Wówczas w połączeniu z wpłatami od Darczyńców mamy szansę spiąć budżet i natychmiast zabierać się do generalnej modernizacji i dostosowania obiektu.

I jeszcze jedna świetna wiadomość! 30 sierpnia 2023 r. Radni Miasta i Gminy Ślesin JEDNOGŁOŚNIE zdecydowli o przekazaniu nieruchomości Osady Janaszkowo w darowiźnie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. To otwiera nam nowe możliwości pozyskania środków na remont. Współpraca z taką Gminą jak Ślesin i takimi Samorządowcami to dla nas zaszczyt i wielkie zobowiązanie – nie zawiedziemy!!!