Lekko przygarbiony, elegancki Owadziooo. Żyje na lądzie. Jest gatunkiem pożytecznym. Bardzo towarzyski:-)

Ma 25 cm wysokości, dwie pary złocistych skrzydeł i sześć odnóży.

Zapraszamy do licytowania! Takiego drugiego Owadziaaa nie ma na świecie, gwarantujemy!

Koszt przesyłki po naszej stronie.