Pięknie dziękujemy Przyjaciołom małym i dużym ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie za wspaniałe towarzystwo, wspólną zabawę i hojne wsparcie! Na Osadę Janaszkowo przybyło 1538,80 zł. Dziękujemy z całego ❤

#OsadaJanaszkowo #RazemBuduejmyOsadęJanaszkowo