Tegoroczne przygotowania do Świąt odbywają się nie tylko w kuchni! W Osadzie Janaszkowo dzisiaj od rana trwa instalacja Parku Samodzielności. Nasi trenerzy niezależnego życia Piotr i Przemek planują ustawienie urządzeń i odpowiednią przestrzeń manewrową. Na podestach imitujących krawężniki, progi, schody i nierówności osoby poruszające się na wózkach będą uczyły się pokonywania barier. To będzie również ważne miejsce treningowe dla wolontariuszy – tutaj poznają zasady asystowania osobie na wózku.
Park Samodzielności powstaje dzięki wsparciu Fundacji ORLEN. Wspólnie budujemy lepszy świat dla osób z niepełnosprawnościami.