19 sierpnia późnym popołudniem w Osadzie Janaszkowo rozpoczęło się spotkanie przedkolonijne. Przez dwa dni szkoliliśmy kadrę wychowawców i wolontariuszy, którzy od 21 sierpnia sprawują opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością ruchową podczas tegorocznych kolonii Małych Odkrywców.

Zakres szkolenia był bardzo szeroki i podzielony został na dwie części.
Część merytoryczną związaną z integracją i budowaniem zespołu, który przez dziesięć dni będzie fachowo i profesjonalnie wspierał Małych Odkrywców przeprowadziła Oksana Tsyurpina- Polańska.

Część druga, typowo techniczna dotycząca m.in.: prawidłowej pozycji osoby, która asystuje, prawidłowej asekuracji, prawidłowego chwytu przy przesadzaniu i podnoszeniu osób z MPD, SMA i przepukliną oponowo – rdzeniową oraz prawidłowego siedzenia w kajaku – została przeprowadzona przez Annę Jóźwiak i Olę Maleszę. Na koniec zostały przekazane dokumenty z informacją o naszych kolonistach tak, by kadra mogła zapoznać się ze wszystkimi potrzebami dzieci.

Nasi Mali Odkrywcy mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo!!! A my życzymy wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń !!!