Wraz z wiosną do Osady Janaszkowo przyjechał pierwszy sprzęt, który zakupiliśmy dzięki pomocy Przyjaciół ze Smurfit Kappa Foundation. Ależ my się cieszymy! W części rehabilitacyjnej będziemy realizować wiele form wsparcia, wśród nich będą też metody innowacyjne! 23 marca dotarł do nas sprzęt od Biomed Neurotechnologie, który będzie narzędziem pracy w dwóch formach terapii i opracowaniu diagnozy.

Pierwszą z nich jest EEG biofeedback, który w oparciu o pracę fal mózgowych wspiera samokontrolę naszego umysłu i ciała. Jest to terapia stymulująca, gdzie pacjent odgrywa kluczową rolę i przy pomocy udostępnionych mu narzędzi, samodzielnie pracuje nad osiągnięciem założonego celu. Drugi element pomocy neuroterapeutycznej to metoda tDCS (tzw. Mikropolaryzacja), która polega na przezczaszkowej stymulacji prądem stałym kory mózgowej w obszarach, w których chcemy poprawić funkcjonowanie. Kolejną możliwością jest wykorzystanie sprzętu do QEEG czyli mapowania fal mózgowych. Pozwoli to nam na odpowiednią diagnozę i dobranie efektywnej metody wsparcia. Wspomniane metody są nieinwazyjne i prowadzone przez specjalistów.