Wolontariusze Fundacji PODAJ DALEJ w ramach Akademii Wolontariatu uczyli się przez doświadczenie! Przyjaciele z CREO i Stowarzyszenia Jedna Chwila 16 października 2021r. poprowadzili szkolenie w Osadzie Janaszkowo!

Mogliśmy lepiej zrozumieć, jak czuje się osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu, czy wzroku, a jak osoba starsza. – podkreślali wolontariusze, którzy dzięki różnym rekwizytom mogli doświadczyć konkretnego rodzaju niepełnosprawności, ograniczeń i barier…